tazza s.r.o. - montáž a dodávka značkových klimatizací
Kontakt
tazza s.r.o.

U hodin 117
170 00 Praha 10

mobil: +420 777 082 992

salek@tazza.cz

Kalkulace
tazza s.r.o.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí – v tomto případě ze vzduchu, a transportuje ho do prostoru bytu, rodinného domu nebo kanceláře. Využívá se pro topení, ohřev užitkové vody a případně i pro chlazení. Provoz tepelného čerpadla je ekonomičtější a levnější oproti jiným zdrojům tepla díky principu transportu, nikoliv přeměny tepla, např. při spalování. Sluneční záření ohřívá atmosféru a je trvale obnovitelným zdrojem energie. Nízkoteplotní energie vzduchu je tepelným čerpadlem přeměněna na vyšší hladinu a akumulována do vody. Tuto vodu je pak možné plně využít pro vytápění a ohřev.

Díky novým technickým možnostem lze využit teplo z venkovního vzduchu a tím pádem odpadá nutnost zemního vrtu, který neúměrně zvyšoval prvotní investici. Výhodou tohoto způsobu je, že neplatíte za výrobu tepla, ale pouze za jeho přenos do místnosti. Proto stačí na dodání 1 kWh tepelné energie přibližně 0,33 kWh elektrické energie, tzn. přibližně jedna třetina výkonu. V tom spočívá tajemství velkých úspor a rychlé návratnosti vynaložených prostředků.

Jedná se bezesporu o nejlevnější a navíc ekologický způsob vytápění, který je navíc podporován jednak programem Zelená úsporám, dále zvýhodněnou sazbou za el. Energii. Námi nabízená TČ umí úsporně topit při venkovních teplotách do -20° C (systém vzduch - voda). Lze je tedy využít jako jediný zdroj vytápění. Dalším benefitem je, že všechna TČ jsou vybavena Boilerem pro ohřev TUV.
Tepelná čerpadla lze použít nejen do nových objektů, ale ve většině případů lze i nahradit stávající kotle, např na tuhá paliva.
Copyright © 2008 tazza s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by AVT design - tvorba www stránek